top of page

BİLİNÇALTI DOST MU DÜŞMAN MI ?

Kalp/Gönül/Benlik/Ruh/Ego/Kader/ne derseniz o /

Beynimiz bütün hayatımızı yönetir, hücrelerimize yenilenme, yaşama, yaşatma emrini veren beyin dir, ya da artık görevin bitti “öl”, ya da “öldür” emrini de veren aynı beyindir. Beynin yaydığı enerji hücrelerde yenilenmeye ve örneğin kanserin yayılmasını engellemeye ve hatta kanseri yok etmeye yeter.  Dış dünya ile olan bağımızı da beyin enerjimiz yönetir, şans, talih, fırsat ya da tesadüf dediğimiz birçok şey beynimizin yaydığı enerjinin çekim gücüdür. Kısaca yaşadıklarımız beynimizin yaydığı enerjinin adeta “ete kemiğe” bürünmüş halidir. Beynimizin bu muhteşem gücünü kontrol edebilirsek her bir hücremiz ve hatta evrendeki her bir atom bizi mutlu etmek için çalışır.

Beyin gücümüzün ancak %5 bilinçli aklımızın kontrolü altındadır, geriye kalan %95 ise bilinçaltının kontrolündedir. Bilinçaltımız, bilinçli aklımızdan çok daha güçlü olduğu için beyin enerjimizi domine eder ve  “o” ne derse sonuçta o olur. Eğer bunun aksini düşünürsek, yani beyin gücümüzü bilinçli aklımız kontrol ediyor dersek, o zaman başarısız, hasta, mutsuz kimse olmazdı çünkü hiç kimse bilinçli aklıyla bu tarz isteklerde bulunmaz.

Beynimizi kontrol altına almanın ilk basamağı bilinçaltının gücüne inanmak ve onun farkına varmaktan geçer.

Bilinçaltımız;

Bilinç gibi evet veya hayır diye yargı belirtmez. Bilinçli taleplerimizi, biz farkında olmadan yerine getirmeye çalışır. Bilinçaltımızı bir tarlaya benzetirsek, oraya ne ekersek biçeceğimiz mahsul de o olur, buğday ekip, arpa biçemezsiniz. Bilinçaltımızdan kendimize ve evrene pozitif enerji yaydığımız sürece pozitif cevaplar alırız. Bilinçaltımızın gücü yaydığı enerjinin gücüyle doğru orantılıdır. Güçlü bir enerji salınımı için arınmış, duru bir bilinçaltı gerekli, öfke, nefret, kin,  korkular, zorlamalar, yokluk bilinci, gibi olumsuz her düşünce bilinçaltımızın enerjisini negatife yöneltir, bunun yanında aşk, sevgi, merhamet, varlık bilinci, yaşama sevinci gibi pozitif her düşünce de bilinçaltımızın enerjisini pozitife yöneltir, iki enerjide bünyemizde mevcut, hangisi ağır basarsa onun etkisinde bir yaşam süreriz. Pozitif enerji ağır bassa bile negatif ile olan mücadele onun gücünü azaltır, kanalını daraltır, gücü zayıflamış bir enerji kaynağı da etrafında güçlü bir çekim oluşturamaz.

Bilinçaltımızın gücünü ortaya çıkarmak için öncelikle enerjimizi aşağı çeken negatif çekirdek inançları oradan temizlemek gerekli, biz buna “arınma” diyoruz. Kendimizi kabul etmeli, suçlamalardan, suçluluklar dan ve yargılamalardan zihnimizi arındırmalıyız. Tarlaya ekin ekmeden önce toprağı çapalayan, sonra ayrık otlarını temizleyen bir çiftçi gibi bilinçaltımızı temizlemeli ve sonra da ne istiyorsak en yalın haliyle oraya koymalıyız.

Bilinçaltına kodlama yapmak için doğru metod takip edilmezse istenen sonuçlar alınamaz, örneğin çok şanslıyım, çok zenginim diye olumlama yapıyorsunuz, günlerce tekrar ediyorsunuz ama değişen bir şey olmuyor sa, sizin kurduğunuz bu cümlelerin bilinçaltınızdaki karşılığının farklı olmasıdır. Zenginlik bilinçaltınızda başka bir anlama geliyor olabilir. Dolayısıyla istediğiniz sonuçları elde etmek için sizin bilinçaltınızda karşılık gelen kelimelerin kodlanması gerekmektedir.. 

36248602-computer-virus-codings.jpg

Farkındalık

Kabullenme

Arınma

Yenilenme

Bilinçaltı arınma, yenilenme ve olumlama çalışmalarımız hakkında bilgi almak isterseniz bizi arayabilirsiniz!!!

bottom of page